ksxjivfz36的博客
她的博客

腾讯入股搜狗 仍有三大疑点

分类:默认分类  人气:13  评论:0  时间:2020年7月29日

昨日晚间,搜狗官宣收到腾讯的初步非约束性收购要约,内容是腾讯将以 9 美元每股 ADS 的价格全资收购搜狗。如果交易完成,搜狗将从纽交所退市,并成为腾讯的全资子公司。

  受该消息的刺激,搜狗昨日股价暴涨了 48%,以 8.51 美元收盘,股价创下一年来的新高。搜狐作为搜狗的重要股东,也因这一利好刺激,单日股价暴涨 39.96%,股价同样创下年内新高。

  值得注意的是,搜狗卖身腾讯的消息并未对百度股价产生太大影响,昨日收盘后,百度股价仅微跌 2.66%,Investors Observer 更是在今日撰文称华尔街多位分析师给予了百度买入评级,并将目标股价上调至 148.583 美元。(目前百度股价为 115.86 美元)

  在长庚君看来,这次表面上多赢的收购,仍存三个疑点。

  第一个疑点是,这是否意味着腾讯战略的转变?

  从 3Q 大战至今,腾讯一直执行的是占股不控股的投资战略。

  2015 年马化腾更是公开对腾讯的这一战略背书,他当时说,”这个产业对我们来说已经够大了。我们能做的是给所有产业提供零配件工具,让他们在和移动互联网结合的浪潮中可以飞得更高、飞得更安全。过去确实有很多不放心,出于本能,很多事情都想自己去做。现在我们真是半条命,我们把另外半条命交给合作伙伴了。”

  事实上,这也是腾讯与阿里巴巴在投资战略上的最大差异。所以可以看到腾讯扶持了京东、拼多多,以及滴滴、美团。而阿里巴巴在全资收购饿了么之后,亲自下场与美团展开直接较量。

  直到发出这次收购要约前,把半条命交给合作伙https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/eea709a5-c364-4017-8501-d429fe8ffa28/spajxz8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/39505f7f-296f-4946-92f8-5fa3aa0b0e97/spaooy3/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/829687f7-e30e-4113-900d-819660573fb9/spaiyi1/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/c0206141-4cc1-4230-bf2d-fd5c55b86d41/spasku7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/365cb671-00f8-43f6-9ed6-f93804c938c5/spamyi9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/322714fb-22ce-4e52-a4a6-5474e9013215/spaldd0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/7fd38043-068c-4963-8440-5482014ecb2d/spabxx6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/294c996c-d40e-4d52-8d74-071c069fa2a8/spajdh6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/8ba08ce4-dfef-4bf5-9cd3-c781ab77607d/spaqsa5/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/d97f27cc-f619-4f6f-8423-3ba19e3d4c13/spayyg3/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/3bc13677-4244-45d9-9f2e-f87298fef5d8/spaawe4/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/96949126-35df-4cef-85a8-e92ff89dc904/spafrr6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/f3a0042a-e3f1-4801-8c92-3bf820aa118f/spanvb7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/9b216260-1ecc-4e09-b5ae-c926f1f916fd/spaask6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/95b18d06-3298-4f69-99da-84ba3ad99c47/spamyg0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/79a601ff-f84e-40f0-bbd9-65a742ecbffd/spatnv0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/e126a231-85e9-40af-9a3a-3c438fb51266/spannj8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/f15de6cb-02e0-4cc1-bd09-e8e7af1e0f95/spamsi0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/8e94e0ed-30f1-4356-8e30-766721a855c8/spaamm6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/769b6066-f06e-4297-8928-5a614a8a4ed7/spacge2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/d78159d5-9b43-46d7-95a0-385013655122/spaemo0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/1f63e68a-3a19-43eb-828d-53e6a71ea145/spakmw8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/c3502e5c-8eed-471f-b45b-277c5c229486/spajlt6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/67fd09a6-fb12-4d91-afab-79498dcc2770/spawke8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/641fde7d-11b9-4d5f-9a99-446232ecd42b/spajzp7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/bb3e09ae-4fbf-41e7-b019-5d81352583d0/spattz8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/2aa706ba-67ca-4956-8279-a8284f70cf93/sparxv0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/56fd4883-2712-456f-9cf4-60a1c1b9a814/spaakw9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/43db90bd-4fb2-41b0-b74f-2250163bfdcf/spacii0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/19caf121-68c9-4337-9bd9-6a18ebf77564/spauci6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/0864a96d-ffdc-4805-9c29-c52c0404a393/spacou5/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/81b65355-43ac-44b4-9676-7397081a7ce7/spaacy2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/f9cf93b0-20ce-4bc4-a10c-60a03455e36c/spaakm9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/317d297e-c020-4100-89c2-7a33648b2619/spaqcu3/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/10f56071-2fbe-48f8-8926-689008638b38/spaxpp9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/a764df9b-5f11-4f2e-884c-5da4fa0a159b/spaqiy2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/2142d81a-5624-41e1-8543-67c9f2f902cf/spammg7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/572f3daa-e872-4a67-8ead-259d20eb4c33/spacku3/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/97a510e3-989a-48f9-8c5f-9a9f8c7024ac/spaxdn8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/5ec6a189-dd31-48b8-8b4a-2a14f66f5fcc/spanpn4/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/607225c4-e272-49eb-b2bf-762b76f6676e/spaauy9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/c3626705-3add-4233-98a9-500ac9410d7d/spasws0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/231754e7-9a94-4c8a-96a6-426b392cf2f3/spardt2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/860f9956-eb2b-4d06-9c44-2438e2c5cb52/spazrv6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/4cdbe6f3-1501-43aa-9775-dcfbd7eee37a/spanxh6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/662edfa2-b71c-44fc-a3a0-41b8494d6809/spaiis5/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/a9791449-6d12-406b-8f27-35670f5bed15/spavvr9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/c9d5f3fd-b9ef-4bfe-ac37-7d053e31692e/spasic7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/51cd42c1-a11e-456f-84a0-7f18533796e8/spaaau8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/5ea8696c-28a6-4363-af45-9ff4bc1e1166/spahbl7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/c892d854-ab64-46ae-9f77-fc7a731d5376/spalhd8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/21a3d888-a981-4c70-99b6-4eaa76dbf93f/spauas0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/7560019f-99ea-4540-af8d-956984e883a3/spayow8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/44b913a7-e9db-43bc-a482-0fafd84e3a5a/spavfl6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/c5aa9b30-43cb-4fed-b7fa-4a8372d2ed45/spassk1/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/dce93207-34d1-43e7-96fb-ec64c92f515f/spavrp1/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/2ccbfe1e-3fda-48d3-aa7c-1967f676d721/spatdt9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/55c421ee-a673-4593-b569-26cb8f10ec42/spavdp5/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/21c9b35d-6a34-41b9-9b55-27e05c8c794b/sparzj1/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/891cc80d-3eb3-47ab-b15b-638bf7457182/spaqye7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/3cd65ca8-60a8-4f26-be86-a6e5c3222041/sparfb6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/d49e167e-6145-4663-8262-78b3b97f4d10/spaxpb0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/652e7987-441e-4804-8117-0ec7d3273cc4/spaiwq8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/528dbf80-a8a6-4e52-93df-e4aaad6dd5ce/spagkc7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/66de3333-d34b-4d25-b4f5-f95e19a7f456/sparrr2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/f6224d45-81f5-4543-bd66-d977829aff3d/spaimg8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/54e66b38-e171-4842-84f0-eeef5119cf58/spaztx1/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/4948518c-36ed-40ba-9895-44b3fa90eb2c/spafjp4/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/2ce69373-1f08-451d-b759-2db2009a37c7/spaumu0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/10a31b91-19f6-4ab7-bb3c-f69f9e987081/spahdl8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/1c53afe5-957c-4edd-8bf4-4ab7cf504fc6/spaphv1/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/81677fd3-528f-4964-affb-f418c2708921/spaagw3/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/6966d59e-3e86-4804-92c9-202f25c9a333/spaxdn8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/a29ddd7e-1b9a-4c9c-bd71-3642916e23bf/spaoge2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/e8b9f783-76b2-4eb4-8beb-2cd34f79e701/spadhl0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/7853f56d-b073-4bfb-a61f-faf58884cfc2/spagik2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/2d610196-1621-4422-801c-20fd42242519/sparll0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/cd4a9b9b-d049-40a4-9926-bc647dcf138d/spasws9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/654cacb8-9c3a-48e6-b536-d52661be93f7/spabrh9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/6da3d3cd-c104-43be-85aa-932b72f2f608/spaljf6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/b03e4bb5-adbf-48f3-9cb9-506f452035f1/spaosm2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/4bddfba5-1bf5-4e66-ab3a-1936633507a6/spafxf5/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/074aa59d-6e58-4e41-8d0d-2a5590714cfd/spahhv3/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/d04c4ebe-253f-4aa1-9b3a-664112ecf98d/spaljv7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/8c951647-f10f-4c8f-b21c-f70d9ff8bcf2/spaogy9/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/cca835f1-8221-4b85-b944-7c5818c81083/spagkm7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/73a0e387-a4db-4390-b4bc-604f111f19bc/spapzv4/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/532b0541-ea62-4558-a801-6a2dba9599fd/spalzv3/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/e2ea0632-7588-4891-bc0c-10d9d19b0d7b/spallj6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/ef258b16-30d5-41c3-8c17-61ec556c8887/spaisw0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/6724b928-7fc9-465c-b6c6-f4d9d62e398d/spalvb6/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/d77f1c53-04a2-4163-9c6f-967783953ca4/spalzz7/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/28040242-4805-4172-a5a0-19803582eb84/spatth5/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/aeccef3c-aa98-4cf4-a37f-c7e9a37dd034/spayqc8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/de7caaa2-7d8f-4960-a42a-f5a0d2e15374/spacua8/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/82de8985-cb7c-4845-9849-cbd39d04fcde/spayqa5/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/40a7ec59-d6d7-49ea-a0c4-57f4afb1d21c/spaiiy2/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/27b38dcd-04cb-4a7b-8e0c-0c1f20e61a36/spaffb0/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/zh-CN/f263158b-16ab-40ea-9819-59cf9b34405c/spablb7/伴的战略也适用于搜狗,因此腾讯放弃了自己的搜索引擎,并将自己在搜索引擎领域的未来全盘交给搜狗。

标签(Tag):df
评论(0)
暂无评论
我来评论
(800字以内)
博客分类
最新阅读用户
暂无用户